Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit maximaal 8 personen. Deze ouders behartigen de belangen van dat schooljaar. Ook vertegenwoordigen zij het algemeen belang van de school. Vanaf leerjaar één kunnen ouders zich kandidaat stellen.

Wat doet de ouderraad?

Wij organiseren en helpen bij allerlei activiteiten op school (denk aan kerst, carnaval, sponsorloop, sportdag, jaarafsluiting). Daarnaast verrichten wij “hand en span” diensten t.b.v. de school. Wij vergaderen 6-8 keer per schooljaar. De aankomende activiteiten worden besproken en alles wat ouders bezighoudt op de school kan ter sprake komen.

Wat is het doel van de ouderraad?

 • Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen naar het schoolteam en de medezeggenschapsraad.
 • Het kritisch volgen van alles wat er op school gebeurt.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die op school gebeuren.
 • De afstand tussen school en ouders verkleinen en betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen.
 • Het bevorderen van de sfeer en gezelligheid op school.

Dit alles om het uiteindelijke doel, een maximale ontplooiing, bloei van de school, te bewerkstelligen.

Wat wordt er van de leden van de ouderraad verwacht? 

 • Een positief kritische houding, hieraan is verbonden het kunnen geven en ontvangen van feedback
 • Een klankbord voor andere ouders. Meenemen naar de ouderraad wat er onder ouders leeft (niet alleen je eigen mening verkondigen)
 • Actieve betrokkenheid bij de school en van tijd tot tijd je in willen zetten bij activiteiten
 • Zaken die spelen op de juiste manier en vooral op de juiste plaats bespreken

Wat verwachten wij van de school?

 • Een klantgerichte houding.
 • De mening van de ouders serieus nemen.
 • Een juiste en volledige informatievoorziening vanuit het team.
 • Een flexibele houding/instelling waar mogelijk.

Hoe kun je de ouderraad bereiken?

Voor vragen aan de ouderraad kunt u een van de leden aanspreken. Ook zijn alle ouders van harte welkom op de jaarvergadering van de ouderraad waar onder meer verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage en ook de bijdrage voor het komende schooljaar wordt vastgesteld.
Ook zijn wij als ouderraad bereikbaar via [email protected]

Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Margit Peijnacker Hordijk: Moeder van Mette uit groep 1/2 (voorzitter)
Mandy Frederiks:
Moeder van Ninthe en Fenne uit groep 7 (secretaris)
Simme Willemsen:
Vader van Luna uit groep 3 en Nore uit groep 1 (penningmeester)
Janneke Weijdt:
Moeder van Isa uit groep 4 en Siebe uit groep 1/2 (OR lid)

Bianca Kol: Moeder van Jessie uit groep 3 (OR lid)
Debbie van Elk: Moeder van Senna uit groep 3  (OR lid)
Evy van Hemmen – Geerdinck: moeder van Wiesje uit groep 4 (OR lid)
Mirette Megens: moeder van Floortje uit groep 4 en Malou uit groep 1/2 (OR lid)

 

Waarom werken met profielen?

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er verschillen zijn tussen ouders en hun gewenste betrokkenheid bij de school van hun kind(eren).

 • Zo zijn er ouders die aangeven op de dag zelf graag te willen helpen bij een activiteit (hulpouder).
 • Er zijn ouders die het leuk vinden om nog net wat meer betrokken te worden en ook in de aanloop naar een activiteit iets te kunnen betekenen (organiserende hulpouder) maar niet de mogelijkheid en/of behoeften hebben om bij de ouderraad aan te sluiten.
 • En er zijn ouders die het geen probleem vinden om 6 – 8 keer per jaar in de avonduren te overleggen over de activiteiten en daarnaast in een werkgroep (overleg vaak na schooltijd) samen met de leerkrachten deel te nemen (ouderraad).

Omdat wij dit begrijpen én omdat wij alle ouders graag bij school betrekken hebben we ervoor gekozen om vanaf schooljaar 2020-2021 met profielen te gaan werken. Zo bepaal je als ouder zelf welk profiel bij jou situatie past en bij welke activiteit jij iets zou kunnen betekenen.

Op de afbeelding hieronder hebben we overzichtelijk vermeld welke taken er bij de profielen passen en wat er dus van jou als ouder verwacht wordt wanneer je jezelf (bij een activiteit naar keuze) aanmeldt voor dit profiel.

We begrijpen dat er vragen kunnen ontstaan bij het doorlezen van de profielen. Voor vragen en/of meer informatie vragen we je contact op te nemen via
[email protected]