Actief Maas en Waal

Actief Maas en Waal is:

er samen voor zorgen dat de Maas-en Waalse jeugd goed en voldoende kan bewegen, spelen en sporten in een gezonde leefstijl. Actief Maas en Waal zijn we dus samen, iedereen die met de jeugd heeft te maken, hun ouders en natuurlijk de jeugd zelf. Allemaal kunnen we bijdrage vanuit eigen positie en/of verantwoordelijkheid.
Actief Maas en Waal initieert, ondersteunt en combineert activiteiten daar waar wenselijk en mogelijk is. Deze werkzaamheden zijn gericht op kwaliteit en duurzaamheid.

De gemeente Druten, West Maas en Waal, de onderwijsinstellingen Spom, Trivium, Pax Christi College en welzijnsorganisatie Stichting Voormekaar trekken als convenantpartner de kar van Actief Maas en Waal.
Daarnaast zijn natuurlijk de sportverenigingen en vele andere partijen belangrijke samenwerkingspartners.

Wat willen we bereiken? (missie)

 • “Structureel en systematisch managen van sport- en beweeggedrag van 0 – 18 jarigen,
 • om zodanig te komen tot kwalitatief goede sport- en beweegactiviteiten voor deze leeftijdsgroep
 • en hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezond leefgedrag en kwaliteit van hun leven.”

Hoe zien we dat? (visie)

Bewegen, spelen, sporten is van grote betekenis voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Dat wil zeggen:

 • De fysieke ontwikkeling (gezondheid)
 • De mentale ontwikkeling (eigenwaarde)
 • De sociale ontwikkeling(eigenwaarde in relatie met de ander, weerbaarheid)
 • De cognitieve ontwikkeling (kennis)
 • Wat gaan we er voor doen?

Om dit te bereiken hebben we een 11-tal arrangementen geformuleerd waarbinnen we activiteiten organiseren. Deze arrangementen (aandachtsvelden) zijn:

 1. Beleidsontwikkeling rondom de relevante items (samenhang en visie) bij elk van de partijen (probleemeigenaars).
 2. Kwaliteits-impuls bewegings-onderwijs.
  • Opleidingstraject vakbekwaam bewegingsonderwijs in het basisonderwijs.
  • Methodische aanpak groepen 1 t/m 8.
 3. Motorische achterstand bij kinderen.
  • Pilotcursussen MRT ( Motorische Remedial Teaching)
 4. Sportkennismakings activiteiten, kinderen kennis laten maken met het aanbod in de regio.
  • Samenwerken met en ondersteunen van sportverenigingen en andere aanbieders.
 5. Verbinden maatschappelijke stages v.o. met sport- en beweegactiviteiten.
  • De jaarlijkse Mas Sportolympiade.
  • Individueel of in een groepje de maatschappelijke stages bij sportvereniging.
 6. Ontwikkeling transparant gezondheidsbeleid scholen.
  • Gezonde leefstijlactiviteiten / projecten.
  • Betrokkenheid informatievoorziening ouders / opvoeders.
 7. Inzet en opleiding van vakdocenten / combinatiefunctionarissen / beweegteams op scholen.
 8. Website sport- en beweegaanbod doelgroepen.
 9. Meer beweegmomenten op school.
  • Bewegen in de klas (beweegtussendoortjes).
  • Naschoolse activiteiten.
 10. Generen betrokkenheid/ sponsoring / ondersteuning vanuit bedrijfsleven regio.
 11. Generen betrokkenheid / verbindingen andere vrijwilligerskaders.

Meer informatie over Actief Maas en Waal is te vinden op de website:

http://www.actiefmaasenwaal.nl/