Hier staan we voor

Iedereen is bijzonder, samen vormen we een geheel.

Missie van de school
Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht.
Waarom doen we wat we doen?
Waarvoor staan we?
Wat zijn onze waarden?
Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit?

“Basisschool ‘t Geerke is een school waar samen gezorgd wordt voor een plek waar iedereen kan leven en leren. “

Hierin zitten onze vijf kernwaarden verweven:

  1. Ik mag er zijn
  2. Ik wil dit graag
  3. Ik voel me goed
  4. Ik kan dit zelf
  5. Ik en wij samen

Onze school is dus gericht op “leven” en “leren.”
We willen eruit halen wat er in zit, op beide terreinen.
Hierdoor leggen we een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen.

Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis (taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis etc.) en vaardigheden (gymnastiek, spel, dans, tekenen, handvaardigheid etc.) maar zeker ook om gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling). Balans hierin is van essentieel belang; met hoofd, hart en handen.

Visie
Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst.
Waar gaat het heen?
Waar gaan wij heen?
Hoe zien we ons zelf in de komende jaren?
Welke kant willen wij als school opgaan?
Wat willen we bereiken?

Visie

Wij, als basisschool ‘t Geerke willen een school zijn waar met elkaar gewerkt wordt aan het  groeien en bloeien van iedereen, om voorbereid te zijn op de toekomst.

Aan de ene kant erkennen wij de veilige omgeving die een school moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent, waar je je goed voelt. Aan de andere kant hebben wij een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met de basisbagage die zij nodig hebben om positief te functioneren in de wereld van overmorgen.