Hier staan we voor

Iedereen is bijzonder, samen vormen we een geheel.

Missie van de school
Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht.
Waarom doen we wat we doen?
Waarvoor staan we?
Wat zijn onze waarden?
Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit?

“Basisschool ‘t Geerke is een school waar samen gezorgd wordt voor een plek waar iedereen kan leven en leren. “

Hierin zitten onze vijf kernwaarden verweven:

  1. Ik mag er zijn
  2. Ik wil dit graag
  3. Ik voel me goed
  4. Ik kan dit zelf
  5. Ik en wij samen

Onze school is dus gericht op “leven” en “leren.”
We willen eruit halen wat er in zit, op beide terreinen.
Hierdoor leggen we een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen.

Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis (taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis etc.) en vaardigheden (gymnastiek, spel, dans, tekenen, handvaardigheid etc.) maar zeker ook om gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling). Balans hierin is van essentieel belang; met hoofd, hart en handen.

 

Visie

Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst.
Waar gaat het heen?
Waar gaan wij heen?
Hoe zien we ons zelf in de komende jaren?
Welke kant willen wij als school opgaan?
Wat willen we bereiken?

Onze visie:

Het leren op ’t Geerke wordt aangeboden op basis van talent, eigen ontwikkeltempo en leerlijnen (gepersonaliseerd leren). De aanvliegroute van het leren is leren via vaardigheden. Kinderen op ’t Geerke zijn trots op hun ontwikkeling en voelen zich daar medeverantwoordelijk voor. Zij uiten dat door het bijhouden van hun eigen ontwikkeling in persoonlijke portfolio’s.   

Leerkrachten hebben hun rol veranderd van kennisoverdragers in coaches, begeleiders of trainers. Leerkrachten stralen uit zich steeds door te willen ontwikkelen.  

Ons onderwijs is gericht op de maatschappij van morgen en de rol die onze leerlingen daarin gaan vervullen.