Groep 1 t/m 3

Visie

Vanuit onze visie werken wij naar het leren op basis van talent, eigen ontwikkeltempo en
leerlijnen. Door aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling, komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.
 

Hoe het jonge kind leert

Jonge kinderen leren door spel groeien. In de kleutergroepen wordt spel aangeboden door
het creëren van verschillende hoeken. 
Continuïteit is bij kinderen van groot belang. Hierbij is de doorgaande lijn van groep 2 naar

groep 3 een grote meerwaarde. 

Wanneer we recht willen doen aan de verschillen en aan de verschillende onderwijsbehoeften, zullen we het huidige klassensysteem los moeten laten. Dit betekent meer groeps-doorbroken werken. 
Waardoor het onderwijsaanbod meer kan worden aangepast aan de mogelijkheden van ieder kind. Op die manier heeft een kind de mogelijkheid om in eigen tempo te ontwikkelen, de eigen leerlijn staat hierbij centraal. 

 

Hoe ziet dit er in de onderbouw uit?

De kinderen starten iedere ochtend in een vaste groep en sluiten in dezelfde groep af. Dit
wordt een soort ‘mentorgroep’ met vaste leerkrachten.
Kinderen uit groep 2 hebben de mogelijkheid om tijdens een instructie van lesstof van groep 3 te werken in één van de lokalen van de andere groepen 1/2.
Tijdens de instructie van groep 3 kan er in de groep door andere kinderen zelfstandig 
gewerkt of verwerkt worden. Dit kunnen kinderen van groep 2 zijn die werken aan een 
zelfstandige taak of kinderen van groep 3 die  de instructie al hebben gehad en aan hun 
verwerking bezig zijn.

Gedurende de dag wordt veelal groeps-doorbroken gewerkt. Dit houdt in dat de lokalen naast elkaar zijn en via een deur makkelijk te bereiken zijn. Kinderen maken zelf de keuze in welk lokaal ze de verwerking doen. Dit geldt voor zowel groep 1, groep 2 als groep 3.
De instructie is bij de eigen 
leerkracht in de ‘mentorgroep’. 

Het buitenspelen zal met de hele groep samen zijn; groep 1, 2 en 3. Waarbij groep 3
eerder naar binnen zal gaan.
Om het groeps-doorbroken werken zo efficiënt mogelijk in te zetten, maken we gebruik van
co-teaching. Dit houdt in dat twee of meer leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een
grote groep kinderen. De voordelen hiervan zijn o.a. dat er meer handen en meer ogen in
de klas zijn, talenten van leerkrachten worden gebundeld en meer mogelijkheden om tot

passend onderwijs te komen voor ieder kind.