Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Je neemt voor drie jaar zitting in deze raad, daarna kun je dit met nog eens drie jaar verlengen. De medezeggenschapsraad vergadert 6 à 7 keer per jaar.  


De verwachtingen:
 

 • De MR houdt zich aan de bevoegdheden die zijn vastgelegd binnen het MR-reglement. 
 • De MR overlegt regelmatig met de directie (kritische vriend). 
 • De MR kent de communicatielijn binnen de school. 
 • De MR denkt mee over toekomst/ontwikkeling van de school. 

Leden van de medezeggenschapsraad: 

Personeel 

 • Ilse van Gasteren
 • Mira Garretsen 
 • Loes van Geffen

Ouders 

 • Evy van Hemmen (penningmeester) 
 • Renate Martens (voorzitter + agenda afstemmen) 
 • Maartje Driessen (secretaris) 

   

Vergaderrooster 

woensdag 12 oktober om 19.00 uur
maandag 28 november om 19.00 uur
maandag 30 januari om 19.00 uur
woensdag 15 maart om 19.00 uur
maandag 17 april om 19.00 uur
woensdag 24 mei om 19.00 uur
woensdag 5 juli om 19.00 uur

 

De notulen van de MR zijn ook beschikbaar. Deze zijn te vinden onder “Downloads”

U kunt de MR bereiken middels het e-mailadres: geerke-mr@groeisaampo.nl.