Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk.

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen.
Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden.
Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Je neemt voor drie jaar zitting in deze raad, daarna kun je dit met nog eens drie jaar verlengen.
De medezeggenschapsraad vergadert 6 à 7 keer per jaar.

Leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Personeel:
Jan van Wees (leerkracht groep 8)
Agnita Rijnbout (leerkracht groep 3)
Henny Tenbült (leerkracht groep 4 )

Ouders:
Monique Derks (moeder van  Noah, Pepijn en Amy)
Femke van de Geijn  (moeder van Max en Siem)
Karlijn Wolkotte  (moeder van Ingmar)

Van links naar rechts:
Achterste rij:        Jan van Wees, Monique Derks, Femke van de Geijn
Voorste rij:           Agnita Rijnbout, Henny Tenbült, Karlijn Wolkotte

U kunt de MR bereiken middels het e-mailadres: mr-geerke@spommaasenwaal.nl.

De data voor de volgende MR vergaderingen zijn:

Dit schooljaar zijn er geen vergaderingen meer.

De notulen van de MR zijn ook beschikbaar. Deze zijn te vinden onder “Downloads”