Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk.

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen.
Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden.
Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Je neemt voor drie jaar zitting in deze raad, daarna kun je dit met nog eens drie jaar verlengen.
De medezeggenschapsraad vergadert 6 à 7 keer per jaar.

Leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Personeel:
Jan van Wees (leerkracht groep 7)
Agnita Rijnbout (leerkracht groep 3)
Ilse van IJzendoorn (leerkracht groep 6 )

Ouders:
Monique Derks 
Femke van de Geijn
Karlijn Wolkotte 

Van links naar rechts:
Achterste rij:        Karlijn Wolkotte, Femke van de Geijn, Monique Derks.
Voorste rij:           Agnita Rijnbout, Ilse van IJzendoorn, Jan van Wees. 

U kunt de MR bereiken middels het e-mailadres: mr-geerke@spommaasenwaal.nl.

De volgende MR vergadering is:

Donderdag 12 december 2019 om 19.00 uur op Basisschool ‘t Geerke

De notulen van de MR zijn ook beschikbaar. Deze zijn te vinden onder “Downloads”