Downloads

Op deze pagina vindt u verschillende interessante bestanden die u kunt inzien.

  Groeisaam heeft als schoolbestuur een aantal beleidsdocumenten die gelden voor alle scholen van Groeisaam. De documenten kunt u downloaden op de website van Groeisaam (www.groeisaampo.nl). Het gaat hierbij om onderstaande documenten:

  • Gedragscode
  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Protocol schorsing en verwijdering
  • Groeiplan 2021-2025 (strategisch beleidsplan)