IPC

Op basisschool ‘t Geerke willen we dat de kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich thuis voelen.
Vanuit een veilige, plezierige en uitdagende omgeving werken we aan de ontwikkeling van ieder kind.
Kinderen leren met hun hoofd (het cognitieve leren), hun hart (het sociale leren) en met hun handen (het praktische leren).
We willen de kinderen voorbereiden op een plaats in de toekomstige samenleving.
We ontwikkelen de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen.
Dit zal bijdragen tot vorming van zelfbewuste mensen.
Daarom schenken we aandacht aan de relatie tussen kinderen, de groep, het team en de omgeving.
Basisschool ‘t Geerke wil kinderen de kans geven hun eigen mogelijkheden te ontplooien.
Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.
Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle kinderen.

We leren kinderen respect op te brengen en open te staan voor normen en waarden van anderen, andere godsdiensten en culturen. Er is zorg voor elkaar en voor anderen in de samenleving.
We doen dit vanuit een katholieke levenshouding.
Op basisschool ‘t Geerke proberen we een goed evenwicht te vinden in het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van praktische vaardigheden en het aanleren van kennis. We werken aan goede resultaten in een kind- en oudervriendelijke omgeving.

Goede resultaten

Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Hierin worden de resultaten van de leerlingen genoteerd. Zo kun je de kinderen door de jaren heen goed volgen.
Wanneer de resultaten minder worden, volgt er een gesprek met de intern begeleider en worden er afspraken gemaakt op welke wijze we uw kind verder kunnen helpen.

Kindvriendelijk

Kinderen worden serieus genomen. We streven er naar dat alle kinderen zich thuis voelen op onze school.
De school tolereert geen pestgedrag. Ieder jaar worden er in elke klas afspraken gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Hiermee kan pesten helaas niet geheel worden voorkomen.
We blijven er alert op dat afspraken nageleefd worden.

Oudervriendelijk

Ouders zijn altijd welkom op school. U kunt ten alle tijden een afspraak maken met de leerkracht.
Ouders kunnen met diverse activiteiten mee helpen op school.
We vinden het prettig en waardevol om een goed contact te hebben met de ouders.
Daarom is het van belang dat ouders contact opnemen met school als er iets is.
Dat kunt u andersom ook van ons verwachten.