Overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om over te blijven.
Daarvoor geldt het volgende:

Er kan 4x per week worden overgebleven. Het overblijven vindt plaats in het hoofdgebouw.
Het overblijven kost Є 2,00 per kind per dag.
Als kinderen vast overblijven, kan dit per mail of whatsapp aangegeven worden aan 
mcbrands58@gmail.com
U ontvangt maandelijks een factuur van het overblijven.

De kinderen brengen zelf hun boterham mee. Voor drinken wordt gezorgd. Gelieve geen snoep en zoetigheid mee te geven.

Per middag zijn er telkens 6 overblijfkrachten aanwezig.
De coördinator van de TSO is Ria Brands, tel. 06 23865536 (of via Whatsapp).