Overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om over te blijven.
Daarvoor geldt het volgende:

Er kan 4x per week worden overgebleven.
Kinderen die structureel overblijven kunnen aan het begin van het jaar hiervoor worden opgegeven.
Kinderen die incidenteel overblijven moeten een briefje mee brengen.
Het overblijven vindt plaats in het hoofdgebouw en in de kleuterlokalen.
Het overblijven kost Є 2,00 per kind per dag.
Als kinderen vast overblijven, kan per week of per maand betaald worden.
De kinderen brengen zelf hun boterham mee.
Voor drinken wordt gezorgd.
Niet meer dan één snoepje meegeven.

Voor verdere informatie zie onze schoolgids of neem contact op met mevrouw Ria Brands ( tel 515742)